Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Εβδομαδιαία προληπτική απολύμανση


Με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους ηλικιωμένους μας συνεργείο απολύμανσης προβαίνει σε  προληπτική απολύμανση των χώρων μας κάθε εβδομάδα.
Έχουμε λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που μας έχουν δοθεί ώστε να διαφυλάξουμε τους ηλικιωμένους από  τον κορονοϊό.