Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ


Κατόπιν των τελευταίων δελτίων τύπου από τα αρμόδια Υπουργεία και θέλοντας πραγματικά όλοι να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες οδηγίες,  προχωρούμε σε νέα απόφαση σχετικά με το επισκεπτήριο.