ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ

Στο Ησυχαστήριο "Παναγία της Ελπίδος" γίνονται δεκτά άτομα που είναι άνω των 70 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Σύρου, άτομα αυτοεξυπηρετούμενα, που δεν πάσχουν από κάποιο μεταδοτικό νόσημα ή κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή. Επίσης οι ηλικιωμένοι γίνονται δεκτοί ανεξαρτήτως θρησκείας και δόγματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την εισαγωγή του ηλικιωμένοι είναι τα ακόλουθα: 

1. Φωτοτυπία της ταυτότητας
2. Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Πρόσφατες εξετάσεις αίματος

Βεβαίωση από ιατρό όπου θα αναφέρει: 

α. Ότι δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό νόσημα
β. Καταγραφή των προβλημάτων υγείας του και αναλυτικά την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει.