ΔΟΜΗ

Το Ησυχαστήριο "Παναγία της Ελπίδος" διοικείται από 5μελές συμβούλιο που αποτελείται από τις αδελφές της μονής.