ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Το 2012 το Ησυχαστήριο «Παναγία της Ελπίδας» εντάχθηκε μέσα στο πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος" και επιχορηγήθηκε με δωρεά για την δημιουργία και λειτουργία μονάδας φυσιοθεραπείας η οποία ολοκληρώθηκε το 2013.Επίσης η δωρεά αφορούσε την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων μισθών, ιατρικού και κουζινικού εξοπλισμού, και την εγκατάσταση μονάδων κλιματισμού.