Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

Τα μέτρα που ισχύουν για επίσκεψη στους ηλικιωμένους

 


Σύμφωνα με το τελευταίο ΦΕΚ που εκδόθηκε στις 14 Μάϊου 2022 και δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β', στο φύλλο 2369, τα μέτρα που ισχύουν για την επισκεψιμότητα στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι τα ακόλουθα:

Επιτρέπεται το επισκεπτήριο με 1 (έναν) επισκέπτη τη φορά, αφού έχει προηγηθεί και προσκομίσει αρνητικό εργαστηριακό αποτέλεσμα, είτε μοριακό PCR test είτε αντιγονικό test RAPID του τελευταίου 24ώρου προ της επίσκεψης, με την ταυτόχρονη χρήση μάσκας αναπνευστικής προστασίας FFP2 ή Ν95 ή διπλή χειρουργική καθώς και υγιεινή των χεριών.

Οι επισκέπτες που εισέρχονται πρέπει:

1) Να μην έχουν συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα, συνάχι, πονόλαιμο, πυρετό κλπ.

2) Να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής κατά την είσοδό τους και κατά την παραμονή με τον ηλικιωμένο

3) Να φορούν καθόλη τη διάρκεια της επίσκεψης την μάσκα προστασίας

4) Να προσκομίζουν το αρνητικό τεστ, Rapid ή μοριακό, του τελευταίου 24ώρου.